Landschappen: Sicilië

Het landschap in de omgeving van Corleone en Prizzi is erg woest en mooi. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. De Grieken, de Romeinen, de Moslims en de Noormannen hebben hier hun sporen achter gelaten. De naam Corleone is ontstaan uit het Arabische Qurlayun. De ontvolking van het gebied is de laatste decennia steeds verder voortgeschreden. Veel boerderijen zijn verlaten. Oude mensen zijn achter gebleven, de jongeren zijn weggetrokken naar het noorden van Italië en naar Amerika. In de oudheid was dit gebied de graanschuur van het Middellandse Zee gebied. In de laatste 100 jaar heeft de mafia hier duidelijk zijn invloed doen gelden. In Corleone is in 1999 een anti-mafia museum geopend. Het leidt een sluimerend bestaan. Alleen op verzoek zal de conservator de deuren openen. Corleone probeert nieuwe inkomsten te verwerven uit de toeristenindustrie, maar met weinig resultaat.

Door aan te klikken is de gehele serie te zien. Voor alle foto’s geldt een copyright.