Kerkinterieurs

Het gaat niet zozeer om het gehele interieur maar om objecten die een onderdeel zijn en die een religieuze gedachte uitstralen. Veelal zijn de foto’s gemaakt in Italiaanse kerken maar ook Nederlandse en Duitse kerken komen in de serie voor.